Filed under: internet

Mail Hesabı Almak Ücretsiz mi?

Haziran 30th, 2011

İnternette dolaşırken gördüğüm bir site, bedava mail adresi verdiğini bakın nasıl söylemiş 🙂

 

+ Mail hesabı almak ücretsiz mi?

– Evet. Bunun çılgınca olduğunu biliyoruz, ama sizi okadar çok seviyoruz.

Evet biz de sizi çok seviyoruz. Ama bu kadar çılgınca hareketler yapmaya gerek yok. Az da olsa bir miktar hizmet bedeli almanızı öneririm 🙂

Bizleri bedavaya alıştırmak iyi bir şey değil zannımca.

Tags: ,
Posted in internet | No Comments »

Diş Polikliniği Uygulaması

Aralık 10th, 2010

Bir arkadaş için hazırlamaya başladığım ama iş yoğunluğu sebebiyle bitiremediğim bir proje bu. Aşağıda hazırladığım kısımların ekran görüntülerini, kaynak kodlarını ve çalışır haldeki durumunu bulabilirsiniz. Kodu indirip devam edecekler bana bir mail gönderip durumu bildirirlerse sevinirim 🙂 Aynı zamanda bitirebilen olursa, bitmiş halini de görmek isterim.

Bulunan Özellikler :

Doktor İşlemleri :

 • Doktor Kaydetme
 • Doktor Silme
 • Doktor Güncelleme
 • Doktor Anlaşma Bilgileri Kaydı
 • Doktor Bakiye Bilgileri
 • Doktor Son Hesap Hareketleri
 • Fotoğraf Çekme / Düzenleme / Silme
 • Doktor Arama (İsim ve TC Kimlik No kriterleri ile)

  Hasta İşlemleri :

 • Hasta Kaydetme
 • Hasta Silme
 • Hasta Güncelleme
 • Hasta Sağlık Bilgileri Kaydı
 • Hastaya Ait Röntgen/Dosya Yükleme
 • Hasta Ödeme Kaydı
 • Randevu Kaydı
 • Randevu Alma
 • Hastanın Son Tedavileri
 • Hasta Fotoğrafı Çekme / Düzenleme / Silme
 • Hasta Arama (İsim ve TC Kimlik No Kriterleri ile)

  Malzeme İşlemleri

 • Malzeme Kaydı
 • Malzeme Arama (İsim ve Tutar Aralığı Kriterleri ile)

  Gün Sonu İşlemleri

 • Her gün bitiminde o günkü kazanılan/harcanılan tutarların Kasaya aktarılması için kullanılır. Bu sırada Doktorlara, anlaşma türüne göre ödemeler dağıtılır.
  Örneğin; Doktor o gün 1000 TL lik kazanç sağlamışsa ve anlaşması %40 ise, 400 TL Doktora, 600 TL Polikliğe gidecek şekilde dağıtımı yapılır.
 • Tüm İşlemler ise, o güne kadar atlanmış olan tüm hareketlerin (sadece yapılmamış olanların) Kasa hareketinin yapılmasını sağlar.

  Kasa Ekranı

 • Bugün, Dün, Bu Hafta, Bu Ay, Tarih Aralığı ve Tüm Zamanlar kriterlerine göre yapılan tüm kasa hareketlerinin gösterimini sağlar.

  Ana Ekran

 • Ana ekranda,
  • Doktor Listesi
  • Bu Saat İçinde Randevusu Olanların Listesi
  • Gelecek Saat Randevusu Olanların Listesi
  • Takvim Seçeneği
  • Randevu Durumu
  • Günlük Kasa Durumu
  • Genel Kasa Durumu gibi parçalar bulunmaktadır.
 • Doktor Listesi ve Tarih kriterlerinden seçilenlere göre, seçilmemişse o anki tarih ve tüm doktorlara göre, Randevu Durumu, Günlük Kasa Durumu ve Genel Kasa Durumu ekranları doldurulur. Bu sayede çoklu polikliniklerde çok rahat filtreleme imkanı sağlanmış olur.
 • Randevu Durumu Alanında o gün içerisindeki (Farklı bir tarih seçilmemiş ise) tüm randevular listelenir.
 • Randevu Durumu Alanında, belirli bir randevu üzerine sağ tıklandığında,
  • Tedaviyi Tamamla
  • Randevuyu Güncelle
  • Randevuya Gelinmedi
  • Randevuyu Sil

  Seçenekleri mevcuttur.

  Tedaviyi Tamamla Ekranında

  • Belirtilen randevu ile ilgili olarak, Hasta Adı, Hekim Adı, Randevu Tarihi ve Süresi ve Randevu Durumu bilgileri bulunur.
  • Tahsilat işlemleri kısmına, Hastaya uygulanan tedavi ve Ödeme Bilgileri girilip, İşlemi Yap ile kayıt altına alınır.
  • Yeni Randevu Ayarla kısmında ise, aynı hastaya yeni bir randevu alınır. Hastanın tedavisi tamamlanmışsa, yeni randevu alınmayacaksa burada bir işlem yapılmaz. Tekrar aynı hasta için randevu alınmak istenirse Hasta Ekranında, ilgili hasta bulunup, Randevu ekranından tekrardan randevu alınabilir.

  Randevuyu Güncelle Ekranında

  • Belirtilen randevu ile ilgili olarak, Hasta Adı, Hekim Adı, Randevu Tarihi ve Süresi ve Randevu Durumu bilgileri bulunur.
  • Yeni Randevu bilgileri girilip, Randevuyu Güncelleye tıklanır. Bu işlem ile eski randevu bilgileri güncellenecektir.

Uygulama İle İlgili Ekran Görüntüleri:

Doktor İşlemleri

Hasta İşlemleri
Ana Ekran

Tedaviyi Tamamla Ekranı
Randevu Güncelle EkranıMalzeme İşlemleri EkranıGün Sonu Ekranı


Kasa EkranıDatabase Tablolarının Create Scriptleri :

Anlasmalar Tablosu

USE [DentalSoft]

GO

/****** Object: Table [dbo].[Anlasmalar] Script Date: 12/10/2010 13:40:39 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[Anlasmalar](

[ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[HekimID] [int] NULL,

[Tip] [int] NULL,

[Yuzde] [int] NULL,

[Tutar] [int] NULL,

[Maas] [int] NULL,

CONSTRAINT [PK_Anlasmalar] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[ID] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

EXEC sys.sp_addextendedproperty @name=N’MS_Description’, @value=N’0 – Maaşlı, 1 Anlaşmalı’ , @level0type=N’SCHEMA’,@level0name=N’dbo’, @level1type=N’TABLE’,@level1name=N’Anlasmalar’

GO

Dosyalar Tablosu

USE [DentalSoft]

GO

/****** Object: Table [dbo].[Dosyalar] Script Date: 12/10/2010 13:41:12 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

SET ANSI_PADDING ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[Dosyalar](

[ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[FileName] [varchar](max) NULL,

[HastaID] [int] NULL,

[CopyFileName] [varchar](max) NULL,

[Silindi] [int] NULL,

[EklenmeTarihi] [datetime] NULL,

CONSTRAINT [PK_Dosyalar] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[ID] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

SET ANSI_PADDING OFF

GO

Hastalar Tablosu

USE [DentalSoft]

GO

/****** Object: Table [dbo].[Hastalar] Script Date: 12/10/2010 13:41:25 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

SET ANSI_PADDING ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[Hastalar](

[ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[KayitTarihi] [datetime] NULL,

[Adi] [varchar](max) NULL,

[Soyadi] [varchar](max) NULL,

[Unvan] [varchar](max) NULL,

[Il] [varchar](max) NULL,

[Ilce] [varchar](max) NULL,

[TcKimlikNo] [varchar](max) NULL,

[IletisimTelefonu] [varchar](max) NULL,

[EvTelefonu] [varchar](max) NULL,

[CepTelefonu] [varchar](max) NULL,

[MailAdresi] [varchar](max) NULL,

[WebAdresi] [varchar](max) NULL,

[Fax] [varchar](max) NULL,

[Adres] [varchar](max) NULL,

[Not1] [varchar](max) NULL,

[Not2] [varchar](max) NULL,

[Silindi] [int] NULL,

[Resim] [varchar](max) NULL,

CONSTRAINT [PK_Hastalar] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[ID] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

SET ANSI_PADDING OFF

GO

HastalikDurum Tablosu

USE [DentalSoft]

GO

/****** Object: Table [dbo].[HastalikDurum] Script Date: 12/10/2010 13:41:50 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

SET ANSI_PADDING ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[HastalikDurum](

[ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[HastaID] [int] NULL,

[Hastalik] [varchar](max) NULL,

CONSTRAINT [PK_HastalikDurum] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[ID] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

SET ANSI_PADDING OFF

GO

Hastaliklar Tablosu

USE [DentalSoft]

GO

/****** Object: Table [dbo].[Hastaliklar] Script Date: 12/10/2010 13:42:09 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

SET ANSI_PADDING ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[Hastaliklar](

[ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[Hastalik] [varchar](max) NULL,

CONSTRAINT [PK_Hastaliklar] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[ID] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

SET ANSI_PADDING OFF

GO

Hekimler Tablosu

USE [DentalSoft]

GO

/****** Object: Table [dbo].[Hekimler] Script Date: 12/10/2010 13:42:26 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

SET ANSI_PADDING ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[Hekimler](

[ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[KayitTarihi] [datetime] NULL,

[Unvan] [varchar](max) NULL,

[Adi] [varchar](max) NULL,

[Soyadi] [varchar](max) NULL,

[Adres] [varchar](max) NULL,

[Il] [varchar](max) NULL,

[Ilce] [varchar](max) NULL,

[Telefon1] [varchar](max) NULL,

[Fax] [varchar](max) NULL,

[DoktorTipID] [int] NULL,

[EvTelefonu] [varchar](max) NULL,

[CepTelefonu] [varchar](max) NULL,

[Not1] [varchar](max) NULL,

[Not2] [varchar](max) NULL,

[Mail] [varchar](max) NULL,

[Web] [varchar](max) NULL,

[TcKimlikNo] [varchar](11) NULL,

[Silindi] [int] NULL,

[Resim] [varchar](max) NULL,

[IBAN] [varchar](max) NULL,

CONSTRAINT [PK_Hekimler] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[ID] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

SET ANSI_PADDING OFF

GO

Kasa Tablosu

USE [DentalSoft]

GO

/****** Object: Table [dbo].[Kasa] Script Date: 12/10/2010 13:42:39 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

SET ANSI_PADDING ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[Kasa](

[ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[Tip] [int] NULL,

[GelirKaynakID] [int] NULL,

[GelirKaynak] [varchar](max) NULL,

[GiderKaynakID] [int] NULL,

[GiderKaynak] [varchar](max) NULL,

[Tutar] [int] NULL,

[IslemTarihi] [datetime] NULL,

CONSTRAINT [PK_Kasa] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[ID] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

SET ANSI_PADDING OFF

GO

EXEC sys.sp_addextendedproperty @name=N’MS_Description’, @value=N’Gelir 0 – Gider 1′ , @level0type=N’SCHEMA’,@level0name=N’dbo’, @level1type=N’TABLE’,@level1name=N’Kasa’, @level2type=N’COLUMN’,@level2name=N’Tip’

GO

MalzemeKaydi Tablosu

USE [DentalSoft]

GO

/****** Object: Table [dbo].[MalzemeKaydi] Script Date: 12/10/2010 13:43:01 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

SET ANSI_PADDING ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[MalzemeKaydi](

[ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[Malzeme] [varchar](max) NULL,

[Tutar] [int] NULL,

[Adet] [int] NULL,

[Durum] [int] NULL,

[IslemTarihi] [datetime] NULL,

CONSTRAINT [PK_MalzemeKaydi] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[ID] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

SET ANSI_PADDING OFF

GO

Ödemeler Tablosu

USE [DentalSoft]

GO

/****** Object: Table [dbo].[Odemeler] Script Date: 12/10/2010 13:46:06 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

SET ANSI_PADDING ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[Odemeler](

[ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[DoktorID] [int] NULL,

[HastaID] [int] NULL,

[Tutar] [int] NULL,

[Islem] [varchar](max) NULL,

[Durum] [int] NULL,

[IslemTarihi] [datetime] NULL,

CONSTRAINT [PK_Odemeler] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[ID] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

SET ANSI_PADDING OFF

GO

Randevular Tablosu

USE [DentalSoft]

GO

/****** Object: Table [dbo].[Randevular] Script Date: 12/10/2010 13:46:38 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

SET ANSI_PADDING ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[Randevular](

[ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[HastaID] [int] NULL,

[HekimID] [int] NULL,

[TarihSaat] [datetime] NULL,

[Sure] [int] NULL,

[Durum] [varchar](max) NULL,

[Silindi] [int] NULL,

[YapilanTedavi] [varchar](max) NULL,

CONSTRAINT [PK_Randevular] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[ID] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

SET ANSI_PADDING OFF

GO

SQLConnections Tablosu

USE [DentalSoft]

GO

/****** Object: Table [dbo].[SQLConnections] Script Date: 12/10/2010 13:46:56 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

SET ANSI_PADDING ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[SQLConnections](

[ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[DataSource] [varchar](max) NULL,

[InitialCatalog] [varchar](max) NULL,

[PersistSecurityInfo] [varchar](max) NULL,

[UserID] [varchar](max) NULL,

[Password] [varchar](max) NULL,

[ConnectionName] [varchar](max) NULL,

CONSTRAINT [PK_SQLConnections] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[ID] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

SET ANSI_PADDING OFF

GO

Kaynak Kodlar

Publish Edilmiş Hali

Kaynak Kod – Source Kod

Gelen Aramalar:

 • framework 4 0

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in Bilgisayar, internet, Program, Yazılım | 6 Comments »

En İyi 10 Torrent Sitesi

Aralık 5th, 2010

İnternette dolaşırken bir kaç sitede en iyi torrent sitelerinin yazıldığını gördüm. Ama bana göre doğru değildir bu sıralamalar, ben de kendi sıralamamı aşağıdaki gibi yaptım 🙂

O kadar çok torrent site seçeneği olmasına rağmen, biz yine de isohuntdan vazgeçmiyoruz…

Gelen Aramalar:

 • torrent siteleri

Tags: , , , ,
Posted in internet | 1 Comment »

Şifreyi Komşuya Veren Yandı!!!

Kasım 20th, 2010

Bence çok mantıklı bir adım (Bilmeyenler için ilgili haber milliyetten geliyor). Habere göre internet şifresini (wireless şifresi oluyor) veya kablo ile komşularıyla ortak internet kullanan kişilere 1000 TL – 10.000 TL aralığında bir para cezası verilecekmiş.

İlk bakışta gayet kötü bir uygulama gibi görünse bile (özellikle bilgisayar dünyasının içinde olmayan kişiler için), daha sonra ortaya çıkabilecek çok daha büyük problemleri gidermek için bence önemli bir adım.

Örneğin, sonuna kadar güvendiğiniz, internet şifrenizi paylaştığınız komşunuz, bir siteye girip, büyüklerimize sayıp sövdüğünü düşünelim. Büyüklerimiz veya büyüklerimizin takipçileri de bu yorumu görür suç duyurusunda bulunurlar.

Savcılık Telekom’a 16.11.2010 tarihinde, saat 00:27 de, şu ip ye sahip olan kişinin adresini, telefonunu, ismini, TC Kimlik Numarasını, vs.. Bana ver der.

Telekom resmi bir yazı hazırlayıp buyur abi der ve bilgileri gönderir.

Savcılık suçluyu, dava edeceği kişiyi bulur. Kapısına bir zarf bırakır. Şu gün şu saatte adliyeye bekleniyorsunuz diye.

O gün gelene kadar, “ulan ben bu siteyi bilmiyorumki :(“, “olm benim yazı yazacak bir hesabım bile yok burda”, vs.. Şeklinde kara kara düşünürsünüz.

Sonra, bilgisayarınız kapalıyken, deli gibi yanıp sönen modemin wireless ışığını fark edersiniz. O zaman sorunun kaynağını anlarsınız. Komşunuza gidip durumu anlatırsınız.

Burada alternatif iki gidişhat var. Tahmin edersiniz:

 1. Yok komşu valla benim öyle sitelerde neyim işim olmaz.
 2. Doğrudur komşu. Ben yazdım. Adliyeye beraber gidelim o gün. Ben sorumluluğu alıyorum.

Genelde birinci şıkkın ağır bastığını düşünürsek, komşunuzla kavga ettiğinizle kalırsınız. Elinizde herhangi bir kanıt yok. Modemlerde zaten loglama gibi olaylarda yok. Kanıt arar durursunuz. Ama birşey elde edemezsiniz.

O gün gelir çatar. Hakim beyin karşısına çıkarsın. Yavrum der;

+Böyle böyle şeyler yazmışsın sen internette. Doğru mudur?
-Yalan Hekim Bey!! Pardon Hakim Bey, heyecanlandım birden.
+Nedir oğlum/kızım ispatın/kanıtın?
-Yoktur Hakim Bey. Ama bunu benim komşu yazmış. Ama o bunu kabul etmiyor.
+İnternet senin üzerine mi kayıtlı?
-Evet.
+……..
-!!?!?!?!?!?!??!?!?!!! Yusuf yusuf, çaresizlik
+……..
-!!?!?!?!?!?!??!?!?!!! Yusuf yusuf, çaresizlik

Karar: zıbırt mıbırt ücreti, avukat ücreti, manevi tazminat. İyi bir rakam olduğunu düşünebiliriz.

Bu olabilecek en iyi ihtimal ve ceza duruma göre çok az birşey bile olabilir. Ama bunu bir de bilgisayardan anlayan, biraz da psikopatça bir komşunuz olduğunu düşünerek yorumlayın. Onun basit bir yazı veya yorumda bulunduğunu değil, bir bankada açık bulup, yurtdışındaki bir hesaba 100 milyon TL aktardığını düşünün. O para, gönderilen yerden, muhtemelen geri alınamaz. Hepsini sizden tahsil edeceklerini düşünün?

Bence bunların yaşanamaz, çok uçuk durumlar olduğunu düşünmeyin. Başınıza gelirse, her ay o 29 TL’yi vermediğiniz için kendinizden nefret edeceksiniz. Bunu bilin.

Bana sormayın, ben zaten internetimi paylaşsamda karşı taraf kabul etmez. Çünkü, Telekomun bana verdiği bandwidth yetkisini zaten sonuna kadar kullanıyorum. Geriye pek birşeyin kaldığı söylenemez. Hoş isteler de vermem 🙂
Haberin tam metni :

İnternet şifresini komşusuyla paylaşanları 10 bin TL’ye varan ceza bekliyor.
Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, internete ulaşım şifrelerinin ortak kullanılmasının güvenlik zaafiyetine yol açtığına işaret etti.
Bilişim Uzmanı Çığır İlbaş ise modem şifrelerini veya internet kablolarının başkalarıyla paylaşılmasına yaklaşık bin ile 10 bin TL ceza verildiğini kaydetti. Sağıroğlu, yaptığı açıklamada, internetin yaygınlaşmasıyla kullanıcıların farkına varmadan kullandıkları bilişim sistemlerinde açıklar oluşturabileceklerini hem de suç işleyebileceklerini söyledi

Gelen Aramalar:

 • interneti komşu ile paylaşmak suç mu
 • interneti ortak kullanmak suç mu
 • interneti paylaşmanın suçmu
 • komsunun internetini kullanmak suçmu
 • komşuyla internet paylasimi
 • wifi sifresi komsuya vermek
 • wifi şifresini baskasina vermek suç mu

Tags: , , , ,
Posted in Haberler, internet, Yaşam | 9 Comments »

Fotoğraflarınıza Efekt Verin

Temmuz 19th, 2010

Aşağıdaki site sayesinde resimlerinize online efekt verebilirsiniz.

İlk önce siteye resimleri yüklüyorsunuz,
istediğiniz efekti seçiyorsunuz,
Fotoğrafınızı o efekt uygulanmış olarak alıyorsunuz.

site :

http://anymaking.com/

Örnek Resim:

Gelen Aramalar:

 • fotoğraflara efekt verme
 • EFEKT MOTYLA ONLINE
 • fotoğraf efekt siteleri
 • online resim efektleri

Tags: , , , , , ,
Posted in internet | No Comments »

WP TR

Haziran 25th, 2010

WordPress Türkiye bu durumdaysa vay halimize 🙂

Tags: ,
Posted in Haberler, internet, Yaşam | No Comments »

MSN Hataları ve Açıklamları

Ocak 17th, 2010
 • Hata 80048820 veya genişletilmiş hata 80048416: Windows Live Messenger oturumu açamıyorsunuz

Windows Live Messenger’da oturum açmaya çalıştığınızda, Messenger hizmetinin oturumunuzu açamadığını belirten ve daha sonra yeniden denemenizi isteyen bir ileti alırsınız. Windows Internet Explorer’ın SSL ayarları yanlış olduğunda bu sorun oluşabilir.

Bu sorunu çözmek için aşağıdakileri deneyin:

Internet Explorer’da, Sunucu sertifikalarının geçerliliğini denetle onay kutusunu temizleyin.

Yanlış e-posta adresi girdiğinizden oturum açamayabilirsiniz.

Kimlik bilgilerinizi yeniden girin ve Windows Live Messenger oturumu açmayı yeniden deneyin.

Windows Live Messenger oturumu açmaya çalıştığınızda, Messenger hizmetinin Microsoft .NET Messenger Hizmeti oturumunuzu açamadığını belirten bir hata iletisi alırsınız. Bu sorun aşağıdaki koşullardan biri doğru olduğunda oluşabilir:

 • .NET Messenger Hizmeti hizmeti hizmet veya bakım sorunları yaşamaktadır.
 • Bir güvenlik duvarı Messenger programının Internet’e bağlanmasını engellemektedir.
 • Proxy ayarları yanlıştır.
 • Bir yönlendirici Messenger programının Internet’e erişmesini engellemektedir.
Bu sorunu gidermek için aşağıdakileri deneyin:
 1. Windows Internet Explorer programının Çevrimdışı Çalış olarak ayarlanmadığını doğrulayın.
 2. .NET Messenger Hizmeti hizmetinin çalıştığını doğrulayın.
 3. Güvenlik duvarınızın Messenger programının geçişine izin verecek şekilde yapılandırıldığını doğrulayın.
 4. Messenger hizmetine doğrudan bağlantı kurmak için Messenger programında proxy ayarlarını temizleyin.
 5. Yönlendirici kullanıyorsanız, Internet’e doğrudan bağlanmak üzere yönlendiricinin bağlantısını kesin (yönlendiriciyi atlayın) ve sonra yeniden Messenger oturumu açmayı deneyin.
 • Hata 80072ee2 veya 80072efd: Windows Live Messenger oturumu açamıyorsunuz Güvenlik duvarınızdaki (Bilgisayarı yetkisiz dış erişimden korumaya yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir güvenlik özelliği. Donanım, yazılım veya her ikisi de olabilir.) veya proxy ayarlarınızdaki sorunlar nedeniyle oturum açamayabilirsiniz. Başka bir web sitesini ziyaret ederek Internet’e bağlı olduğunuzu doğrulayın. Bağlıysanız, güvenlik duvarı ayarlarınızı denetleyin ve proxy ayarlarınızı belirleyin:
 • Hata 80048820: Windows Live Messenger oturumu açamıyorsunuzInternet bağlantınız, güvenlik duvarı (Bilgisayarı yetkisiz dış erişimden korumaya yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir güvenlik özelliği. Donanım, yazılım veya her ikisi de olabilir.) , tarih ve saat ayarları, proxy ayarları, güvenlik ayarları veya SSL güvenliği ile ilgili bir sorun nedeniyle oturum açamayabilirsiniz. Ayrıca, sunucu geçici olarak kullanılamıyor olabilir. Sorunu gidermek için, aşağıdaki adımları verilen sırayla deneyin:
 • Hata 81000301: Windows Live Messenger oturumu açamıyorsunuzProxy ayarlarınızdaki veya DNS (Etki alanı adı sunucusu.) önbelleğinizdeki sorunlar nedeniyle oturum açamayabilirsiniz.Sorunu gidermek için:
 1. Windows XP sistemlerde, Başlat‘ı tıklatın, Çalıştır‘ı tıklatın, cmd yazın ve ENTER tuşuna basın.? veya ?Windows Vista sistemlerde, Başlat‘ı tıklatın, Aramaya Başla kutusunu tıklatın ve sonra komut istemi yazın. Programlar altında, Komut İstemi‘ni sağ tıklatın ve sonra Yönetici olarak çalıştır‘ı tıklatın.
 2. Komut isteminde ipconfig /flushdns yazın ve ENTER tuşuna basın.
 • Hata 81000303: Windows Live Messenger oturumu açamıyorsunuz

Geçersiz bir Windows Live ID ile oturum açmaya çalıştığınızda bu hata iletisi oluşabilir.

Birkaç dakika bekleyin ve yeniden oturum açmayı deneyin. Aynı hata iletisini yeniden alırsanız, e-posta adresinizi ve parolanızı sıfırlamanız gerekebilir.

 • Hata 81000306: Windows Live Messenger oturumu açamıyorsunuzProxy ayarlarınızdaki, DNS önbelleğindeki veya güvenlik duvarındaki (Bilgisayarı yetkisiz dış erişimden korumaya yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir güvenlik özelliği. Donanım, yazılım veya her ikisi de olabilir.) sorunlar gibi birkaç sorundan biri nedeniyle oturum açamıyor olabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izlemeden önce, başka bir web sitesini ziyaret ederek Internet’e bağlı olduğunuzu doğrulayın.
 1. Görev çubuğunda Başlat‘ı ve sonra da Çalıştır‘ı tıklatın.
 2. cmd yazın ve ENTER tuşuna basın.
 3. Komut isteminde ipconfig /flushdns yazın ve ENTER tuşuna basın.
 • Hata 81000344: Windows Live Messenger oturumu açamıyorsunuz

Proxy ayarlarınızın temizlenmesi gerektiğinden Windows Live Messenger oturumu açamayabilirsiniz.

Proxy ayarlarınızı temizlemek için:

 1. Araçlar menüsünde Seçenekler‘i tıklatın.
 2. Bağlantı‘nın altında Gelişmiş Ayarlar‘ı tıklatın.
 3. HTTP, Kullanıcı adı ve Parola kutularındaki metinleri silin.
 4. Tamam‘ı ve tekrar Tamam‘ı tıklatın.
 5. Birkaç dakika bekleyin ve yeniden oturum açmayı deneyin.
 • Hata 81000362 veya 80048869: Windows Live Messenger oturumu açamıyorsunuz

Bilgisayarınızı çevrimdışı çalışacak şekilde ayarladığınızdan oturum açamayabilirsiniz.

Bilgisayarınızın çevrimiçi çalışmasını sağlamak için:

 1. Görev çubuğunun bildirim alanında, Messenger simgesini Messenger ve sonra Çıkış‘ı tıklatın.
 2. Internet Explorer programını başlatın.
 3. Dosya menüsünü tıklatın ve sonra Çevrimdışı Çalış seçeneğinin işaretlenmemiş olduğundan emin olun.
 4. Birkaç dakika bekleyin ve yeniden oturum açmayı deneyin.
 • Hata 80072f0d: Windows Live Messenger oturumu açamıyorsunuz

Güvenli Yuva Katmanı (SSL) önbelleğinizdeki veya DLL dosyalarınızdaki sorun nedeniyle oturum açamıyorsunuz.

Bu sorunları gidermek için:
 1. Görev çubuğunun bildirim alanında, Messenger simgesini Messenger ve sonra Çıkış‘ı tıklatın.
 2. Güvenli Yuva Katmanı (SSL) önbelleğinizi temizleyin.
  1. Araçlar menüsünde, Internet Seçenekleri‘ni tıklatın.
  2. İçerik sekmesini tıklatın.
  3. Sertifikalar altında SSL Durumunu Temizle‘yi tıklatın.
  4. Ayarları kaydetmek Tamam‘ı tıklatın.
 3. Şifreleme Hizmetleri ile ilişkilendirilmiş DLL dosyalarını yeniden kaydettirin.
  1. Windows XP sistemlerde, Başlat‘ı tıklatın, Çalıştır‘ı tıklatın, cmd yazın ve ENTER tuşuna basın.? veya ?Windows Vista sistemlerde, Başlat‘ı tıklatın, Aramaya Başla kutusunu tıklatın ve sonra komut istemi yazın. Programlar altında, Komut İstemi‘ni sağ tıklatın ve sonra Yönetici olarak çalıştır‘ı tıklatın.
  2. Aşağıdaki komutları yazın ve her komuttan sonra ENTER tuşuna basın.
   • regsvr32 softpub.dll
   • regsvr32 wintrust.dll
   • regsvr32 initpki.dll
  3. Her onay aldığınızda Tamam‘ı tıklatın.
  4. Üçüncü onaydan sonra Messenger uygulamasınız yeniden başlatın ve oturum açmayı yeniden deneyin.
 4. DNS çözümleyici önbelleğini temizleyin.
  1. Windows XP sistemlerde, Başlat‘ı tıklatın, Çalıştır‘ı tıklatın, cmd yazın ve ENTER tuşuna basın.? veya ?Windows Vista sistemlerde, Başlat‘ı tıklatın, Aramaya Başla kutusunu tıklatın ve sonra komut istemi yazın. Programlar altında, Komut İstemi‘ni sağ tıklatın ve sonra Yönetici olarak çalıştır‘ı tıklatın.
  2. Komut isteminde ipconfig /flushdns yazın ve ENTER tuşuna basın.
 5. Birkaç dakika bekleyin ve yeniden oturum açmayı deneyin.
  1. Araçlar menüsünde, Internet Seçenekleri‘ni tıklatın.
  2. İçerik sekmesini tıklatın.
  3. Sertifikalar altında SSL Durumunu Temizle‘yi tıklatın.
  4. Ayarları kaydetmek Tamam‘ı tıklatın.
  5. Gelişmiş sekmesinde, ardından Güvenlik bölümünde Sunucu sertifikalarının geçerliliğini denetle onay kutusunun seçili olmadığından emin olun. SSL 2.0 Kullan ve SSL 3.0 Kullan onay kutularının seçili olduğundan emin olun.
  • Hata 81000314: Kişi listeniz kullanılamıyor
  • Hata 81000378: Kişi listeniz kullanılamıyorWindows Live Messenger oturumu açmaya çalıştığınızda, kişi listenizin kullanılamadığını belirten bir hata iletisi alabilirsiniz. Kişi listenizin barındırıldığı sunuculara bağlanamadığınızda bu sorun oluşabilir

  • Hata 81000370: Windows Live Messenger oturumu açamıyorsunuz
 6. Windows Live Messenger oturumu açmaya çalıştığınızda, kişi listenizin kullanılamadığını belirten 81000314 hata iletisini alabilirsiniz. Windows Live Messenger hizmeti teknik sorunlar yaşıyorsa bu sorun oluşabilir.

  Bu hatayı alırsanız, oturumu kapatın ve daha sonra yeniden oturum açmayı deneyin.

  Güvenli Yuva Katmanı (SSL) durumunuzdaki veya DNS (Etki alanı adı sunucusu.) önbelleğindeki sorun nedeniyle oturum açamıyorsunuz.

  Bu sorunları gidermek için:

  1. Görev çubuğunun bildirim alanında, Messenger simgesini Messenger ve sonra Çıkış‘ı tıklatın.
  2. Güvenli Yuva Katmanı (SSL) durumunuzdaki sorunları giderin
 7. DNS çözümleyici önbelleğini temizleyin.
  1. Windows XP sistemlerde, Başlat‘ı tıklatın, Çalıştır‘ı tıklatın, cmd yazın ve ENTER tuşuna basın.? veya ?Windows Vista sistemlerde, Başlat‘ı tıklatın, Aramaya Başla kutusunu tıklatın ve sonra komut istemi yazın. Programlar altında, Komut İstemi‘ni sağ tıklatın ve sonra Yönetici olarak çalıştır‘ı tıklatın.
  2. Komut isteminde ipconfig /flushdns yazın ve ENTER tuşuna basın.
 8. Birkaç dakika bekleyin ve yeniden oturum açmayı deneyin.
 • Hata 80072ee6: Windows Live Messenger oturumu açamıyorsunuz

DLL dosyasındaki bir sorun nedeniyle oturum açamıyor olabilirsiniz.

Msxml3.dll dosyasını bilgisayarınızda yeniden kaydettirmek için:

 1. Windows XP sistemlerde, Başlat‘ı tıklatın, Çalıştır‘ı tıklatın, cmd yazın ve ENTER tuşuna basın.? veya ?Windows Vista sistemlerde, Başlat‘ı tıklatın, Aramaya Başla kutusunu tıklatın ve sonra komut istemi yazın. Programlar altında, Komut İstemi‘ni sağ tıklatın ve sonra Yönetici olarak çalıştır‘ı tıklatın.
 2. %windir%\system32\regsvr32 %windir%\system32\msxml3.dll yazın ve sonra ENTER tuşuna basın.
 3. Onayı aldığınızda, Tamam‘ı tıklatın ve sonra Komut İstemi’ni kapatın.
 4. Birkaç dakika bekleyin ve yeniden oturum açmayı deneyin.
 • Hata 80040111 veya 80040154: Windows Live Messenger oturumu açamıyorsunuz
DLL dosyanızdaki veya XML ayrıştırıcınızdaki bir sorun nedeniyle Windows Live Messenger oturumu açamayabilirsiniz. Sorunu gidermek için:
Bu sorunu çözmek için aşağıdakileri deneyin:
 1. Msxml3.dll dosyasının kaydını yeniden yapın, birkaç dakika bekleyin ve sonra yeniden Messenger oturumu açmayı deneyin.
  1. Windows XP sistemlerde, Başlat‘ı tıklatın, Çalıştır‘ı tıklatın, cmd yazın ve ENTER tuşuna basın.? veya ?Windows Vista sistemlerde, Başlat‘ı tıklatın, Aramaya Başla kutusunu tıklatın ve sonra komut istemi yazın. Programlar altında, Komut İstemi‘ni sağ tıklatın ve sonra Yönetici olarak çalıştır‘ı tıklatın.
  2. %windir%\system32\regsvr32 %windir%\system32\msxml3.dll yazın ve sonra ENTER tuşuna basın.
  3. exit yazın ve ENTER tuşuna basın.
 2. Hala Messenger oturumu açamıyorsanız, XML Ayrıştırıcısı’nı yeniden yükleyin, birkaç dakika bekleyin ve sonra yeniden Messenger oturumu açmayı deneyin.
  1. MicrosoftXML Ayrıştırıcı için karşıdan yükleme web sitesi adresini ziyaret edin.
  2. Msxml3.msi bölümünde altında, Yükle‘yi tıklatın ve dosyayı bilgisayarınıza kaydetmeyi seçin.
  3. Bilgisayarınızda Msxml3.msi dosyasını bulun ve sonra çift tıklatın.
  4. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
 3. Hala Messenger oturumu açamıyorsanız, Messenger programını yeniden başlatın ve sonra yeniden oturum açmayı deneyin.
 • Hata 80EE0088: Şu anda sunucuya ulaşılamadığından veya sunucu meşgul olduğundan bu işlem başarısız oldu Bu hata Windows Live Messenger sunucusu meşgulse veya kullanılamıyorsa oluşabilir.
 • Hata 80EF01F8: Sunucu zaman aşımına uğradı Bu hata Windows Live Messenger sunucusu kullanılamıyorsa oluşabilir.
 • Hata 80EE001C: HTTP proxy’sine SSL tüneli oluşturulamıyor Bu hata, ağ yapılandırmanızdaki sorunlar nedeniyle Windows Live Messenger programı Messenger sunucusuyla düzgün bir SSL bağlantısı kuramıyorsa oluşabilir.
 • Hata 80004005: Windows Live Messenger oturumu açılamıyor Bu hatayı alırsanız, önce Windows Live Messenger uygulamanızın 8.0.792 veya sonraki bir sürümünü kullandığınızı doğrulayın.
 • Hata 0xc0000005: Uygulama düzgün başlatılamadı
Windows Live Messenger uygulamasını ilk kez başlatırken bu hatayla karşılaşabilirsiniz. Bu hata, SonicStage Mastering Studio Audio yüklü olan Sony VAIO bilgisayarlarda oluşur.
Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri deneyin:
 1. Görev çubuğunda Başlat‘ı tıklatın ve ardından Sony VAIO güncelleştirme web sitesini açan seçeneği seçin.
 2. SonicStage Mastering Studio Audio uygulamasının geçerli sürümünü yüklemeyi ve kurmayı seçin.
 3. Yükleme ve kurma işlemlerini tamamlamak için Sony web sitesindeki yönergeleri izleyin.
 4. Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve Messenger uygulamasını başlatın.
Not

Sony VAIO güncelleştirmelerini yüklerken yardıma gerek duyarsanız, lütfen Sony VAIO Desteğine başvurun.

?Kaynak : http://help.live.com

Gelen Aramalar:

 • windows live mail bu iletiyi açmaya çalışırken bir sorun oluştu
 • bu iletiyi açmaya çalışırken bir sorun oluştu
 • messenger oturum zaman aşımına uğradı
 • bu iletiyi açmaya çalışırken sorun oluştu
 • oturumunuz zaman aşımına uğradı hotmail

Tags: , , , , , , ,
Posted in internet, Sistem | 1 Comment »

MSN de Ne Dinliyorum Özelliğini Açmak İçin

Ocak 17th, 2010

Kişiler müziğinizi göremiyor

Şarkı bilgilerini kişilerinizle paylaşmak için Windows Live Messenger ve Windows Media Player uygulamalarını birlikte çalışacak şekilde yapılandırmanız gerekir.
Messenger uygulamasını yapılandırmak için:
 1. Araçlar menüsünde Seçenekler‘i tıklatın.
 2. Sol bölmede Kişisel sekmesini tıklatın.
 3. Görünen Ad altında, Windows Media Player uygulamasındaki şarkı bilgilerini kişisel ileti olarak göster onay kutusunu seçin.
 4. Ayarları kaydetmek Tamam‘ı tıklatın.

Messenger yapılandırıldıktan sonra, Windows Media Player uygulamasını da Messenger ile birlikte çalışacak şekilde yapılandırmanız gerekir.

Windows Media Player sürüm 11’i yapılandırmak için:
 1. Windows Media Player programını başlatın.
 2. Şimdi Yürütülüyor‘u tıklatın.
 3. Eklentiler menüsünün altında Seçenekler‘i tıklatın.
 4. Sol bölmede Arka Plan‘ı tıklatın.
 5. Sağ bölmede Windows Live Messenger Müzik Eklentisi‘ni seçin.
 6. Ayarları kaydetmek Tamam‘ı tıklatın.
Windows Media Player uygulamasının diğer tüm sürümleri için:
 1. Windows Media Player programını başlatın.
 2. Araçlar menüsünde Seçenekler‘i tıklatın.
 3. Eklentiler‘i tıklatın.
 4. Sol bölmede Arka Plan‘ı tıklatın.
 5. Sağ bölmede Windows Live Messenger Müzik Eklentisi‘ni seçin.
 6. Ayarları kaydetmek Tamam‘ı tıklatın.

Tags: , , ,
Posted in internet, Sistem | 2 Comments »

Google Karşılaştırma Önerileri

Ocak 7th, 2010

Evet yanlış duymadınız, artık google iki ürün, iki şirket gibi şeyleri karşılaştırmalar için aramalar önerebiliyor,

Örneğin

twitterın alternatifi nedir bilmiyorsunuz fakat alternatifi ile ilgili bir arama gerçekleştirmek istiyorsunuz;

bunun için

Google’ı açıp arama kutucuğuna aşağıdaki kelimeyi yazın ve bakın google ne öneriyor 🙂

Twitter vs

karşınıza

Twitter vs Facebook

önerisi aşağıdaki resimdeki gibi çıkacaktır;

Gelen Aramalar:

 • mehmet facebook
 • facebook mehmet aydın
 • facebook loc:TR
 • Mehmet Aydın ok

Tags: , , , , , ,
Posted in internet | No Comments »

WordPress’e Önceki/Sonraki Yazı Linki Ekleme

Ocak 5th, 2010

Bazı wordpress temalarında otomatik olarak önceki yazı (previous post) ve sonraki yazı (next post) linkleri gelmektedi. Eğer kullanmakta olduğunuz temanızda bu özellik yoksa çok basit olarak bu linkleri ekleyebilirsiniz,

Bunun için ;

 1. Temanızın single.php dosyasını editlemek üzere açıyoruz,
 2. <div ><?php the_time('l, F j....
  <div>
  <?php the_content();?>
  <?php wp_link_pages('befor....
  </div>
  <p>
  <?php the_tags('Tags: ', '....
  </p>
  kodlarından sonraki kısma bir sonraki maddedeki komutları yapıştırıyoruz,
 3. <table width="100%"><tr><td width="50%" align="left" valign="top">
  Önceki Yazı << <?php previous_post_link('<strong>%link</strong>'); ?>
  </td><td width="50%" align="right" valign="top">
  Sonraki Yazı >> <?php next_post_link('<strong>%link</strong>'); ?>
  </td></tr></table>

süslemesini istediğini ve dilediğiniz gibi yapabilirsiniz 🙂

Gelen Aramalar:

 • wp önceki sonraki yazı

Tags: , , , , , , ,
Posted in internet, Yazılım | 2 Comments »