Tag: Error

Sharepoint 2010 Error : The underlying connection was closed: “Could not establish trust relationship for the SSL/TLS secure channel.”

Mart 6th, 2011

Basit olarak aşağıdaki şekilde bu hatayı çözebilirsiniz.

SSL Webservisinizi çağırmadan önce BypassCertificateError metodunu çağırın. Bu metod ile sertifika hatasını geçiştirebilirsiniz.

 using System.Net;
 using System.Net.Security;
 using System.Security.Cryptography.X509Certificates;

    public static void BypassCertificateError()
    {
      ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback +=

        delegate(
          Object sender1,
          X509Certificate certificate,
          X509Chain chain,
          SslPolicyErrors sslPolicyErrors)
        {
          return true;
        };
    }

Tags: , , , , , ,
Posted in Sharepoint, Yazılım | 2 Comments »

Biztalk Error : “use of unconstructed message”

Ocak 20th, 2011

Bir Message Assigment Shape’inde bir mesaj hem source hem de destination olamaz şeklinde birşey keşfettim bugun.

Nasıl Keşfettim?

Bir mesajın içinde ufak bir değişiklik yapılması gerekiyordu. Bunun için bir metod yazdım ve helper classıma koydum.

msg = Helper.metod(msg);

diyerekten atamayı yapabileceğimi düşündüm birden. Denedim “use of unconstructed message” diye hata aldım. Construct Shape’ine baktım, mesajı vermişim buraya 🙂 Tabii kafa karıştı benim. Belki aynı satırda kullandırmaz dedim. Mesajı XmlDocumenta atayıp metoda bunu gönderdim. Yine aynı hatayı aldım.

Sonra tabii bu olay beni aşar deyip google amcaya sordum.
http://www.mombu.com/microsoft/biztalk-server-new-user/t-use-of-unconstructed-message-error-1049792.html adresinde randal van splunteren abimiz aşağıdaki gibi bir yorum yapmış.

Hello golddog,

Make sure that the transform has a different source and destination message.
I your case the source message is the message that comes in through the receive
shape. However you need to create a new message instance of the same message
type as the destination for the transform/map. You can than also use this
message to send out by using the send shape.

In general in a transform shape you can’t use the same message for both source
and destination. This is because messages are immutable in BizTalk.

Buradaki “In general in a transform share you can’t use the same message for both source and destination. This is because messages are immutable in BizTalk.” cümlesi olayı aydınlattı. Daha sonra yeni bir mesaj yapıp atamayı buna yapınca problem kalmadı.

Tags: , , , , ,
Posted in BizTalk | No Comments »

Sharepoint Alert Problemi

Ocak 17th, 2011

Sharepoint MVP si olan bir arkadaş çok güzel bir makale yazmış, genel olarak tüm alert me sorunlarını bu check liste bakarak çözebilirsiniz. Ama bunların hepsini yaptıysanız ve hala sorununuz düzelmediyse, siz de benim yaşadıklarımı yaşamış olabilirsiniz. Bu arada ben de ki çözüm çok basitti tabii bu sorunu yakalamak biraz zor oldu.

Benim sorunum tam olarak, Bir listeye Alert Me ekleyince, aboneliğin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini anlatan mail geliyordu. Fakat liste veya döküman kütüphanesinde herhangi bir değişiklik olduğunda, bunu belirten instant mailler gelmiyordu. Aşağıdaki makalede yazıldığı üzere

select * from eventcache where EventData is not null
select * from eventlog where ListID = ‘xxx’
select * from EventCache
select * from eventcache order by EventTime DESC

Sorgularıyla alertin DB ye düştüğünü, Job çalışınca buradaki itemın silindiğini yani mailin gönderildiğini gördüm. Event Log lara da bir şey düşmüyordu. Sonra Sharepoint Loglara bakmak aklıma geldi. Orada da her alert me mailinin gönderilmesi sırasında “Alerts Job failed to initialize site collection for Subscriptionid:” hatasının alındığını gördüm. En altta bunun nasıl çözüldüğüne bahsettim.

MVP arkadaşımızın yazdığı makaleyi aşağıya koyuyorum. Orjinal linki ise şurda…

Question: How to Troubleshoot Alerts in WSS 3.0 / MOSS

Answer:

The most common issue in alert is the user will get the initial email, but will not get when changes are made to the list where he configured the alert. Check the following settings in order and ensure that it is correct.

1. Is it an upgrade from V2 to V3? If yes, check the upgrade section at the bottom of this page.

2. If this is a new install of V3 (WSS or MOSS), then do the following

a. Create a new web app and see if the alerts work there. If yes, you can move the content db of the non-working site to this one. If customer is not ready to do that, then try the following.

b. Open the command prompt and go to the 12\Bin folder. Run this command and see whether alerts are enabled for the web application.

Stsadm.exe-o getproperty -url http://problemsite -pn alerts-enabled

The expected output is <Property Exist=”Yes” Value=”yes” />. If you don’t get this, run the following command to change the value.

stsadm.exe -o setproperty -pn alerts-enabled -pv “true” -url http://problemsite

If the property is Yes and still the alerts are not sent, toggle the property from Yes to NO

and then from No to Yes. This may delete all the existing alerts and warn the customer

about this.

c. Check the property job-immediate-alerts schedule through command prompt. Run this command from the 12\bin folder. If we have issues with Scheduled alerts like daily or weekly, then check the property job-daily-alerts and job-weekly-alerts.

stsadm.exe -o getproperty -url http://ProblemSite -pn job-immediate-alerts

The expected output is

<Property Exist=”Yes” Value=”every 5 minutes between 0 and 59″/>. If you don’t get this, run the following command to change the value.

stsadm.exe -o setproperty -pn job-immediate-alerts -pv “every 5 minutes

between 0 and 59″ -url http://ProblemSite

d. Confirm the above step through the UI. Central adminàOperationsàTimer Job Definitions and ensure that a job named Immediate Alerts is present for the web application.

e. Configure the alert for a user in a list. Instead of typing the domain name\ user name, type the email address of the user and see if he gets initial email. Then make a change to the list and see whether he gets the mail related to the change.

f. If he gets the alert as expected, then create a new alert and this time select the user from the people picker or type the domain name\user name.

g. If the alert is not working after doing the above step, then check the ImmedSubscriptions / SchedSubscriptions table of the content db of the web application depending on the type of alert and see a new record is added and ensure that the email field for the user is populated correctly. If not, check whether the email address is present in the user’s profile through the SSP admin page.

h. The initial alert is not security trimmed. So irrespective of whether the user has privileges on the list or not, the initial alert will be sent. If the user is not getting alert for any changes, then check whether the user has Read permission on the list.

i. This also happen if there is some issue in their mail provider (third party email providers. In this case, capture the ULS log with all information events in the verbose mode and check for lines which says Alert has been sent.

j. Email enabled security groups can also be used for configuring alerts. If the changes are not notified to the members of the group, check whether the group is added to the list with minimum Read permission. Also some email providers block email groups if the number of members are more than certain number.

k. Open SQL Query Analyzer; connect to the content database of problematic site. Run the following query.

Select * from timerlock

This server is responsible for processing the timer service. You can follow this KB ?

http://support.microsoft.com/kb/934838 to sync the accounts and password across the

Farm

The internal working mechanism of how an alert should work in v3:

The EventCache table records the SQL level events as they occur and the EventData and ACL columns are not NULL for an alert event. There is an alerts timer job that runs periodically to process the records in the EventCache. After the alerts timer job runs, it nulls out the EventData and ACL columns. Then, it will log an event into the EventLog table. So check the following in SQL.

select * from eventcache where EventData is not null

This will output all of the subscriptions which have not been processed yet. We can see if there are some alerts which are not processed.

select * from eventlog where ListID = ‘xxx’

You can get the ListID from the EventCache table by running

Select * from EventCache and check the documents which correspond to the problematic list.

If you cannot find any record, perform the following tests:

Run filemon on the MOSS server which is responsible for the timer service and check if the Timer

service picks up the alert template during the whole process.

Upload a new document to the document library which is supposed to have the alerts. Begin running

the filemon and analyze the logs.

p. select * from eventcache order by EventTime DESC

Check if the latest log is the one corresponds to your uploaded document. Make sure the EventData and ACL columns are not NULL.

After 5 minutes or more minutes, check the EventCache table again to see if the EventData and ACL columns are NULLed.

If so, stop filemon after the EventData and ACL columns are NULLed . Review log.

Upgrade from V2 to V3

1. Check this KB – http://support.microsoft.com/kb/936759/en-us

2. If no alerts are getting triggered even for a new web app, then run the Psconfig Wizard without changing any options

The timer job displayed an older date because the upgrade job was hung

3. If the alert works on new web apps, then you can move the site collections from the upgraded web app to the newly created web app through stsadm ?o backup / restore or stsadm ?o export / import. This action will be useful only if you have fewer site collections and this is only a workaround.


Sorununuz çözülmedi mi o zaman google da “Alerts Job failed to initialize site collection for Subscriptionid:” hatasını aratın.

Şu link te ben çözümü buldum. Buna göre yukarıdaki hatada verilen URL’in Access Drive Mappings’te Default Zone olarak işaretlenmiş olması gerekmekteymiş.

WPJim adlı kullanıcının yaptığı tam açıklama şu şekilde:

Found the solution for my problem – another Forum had listed this as a solution (can’t recall which, been to so many):

Go to the Central Administration tool for the affected site, click on Operations –> Access Drive Mappings

Ensure that the URL listed for the Default Zone is the URL of your site, not the Windows Name of your Site’s server.  If it is not, edit it (Click on the linked URL name).

Hope this helps you.


Tags: , , , , , , , , , ,
Posted in Sharepoint | No Comments »

Sharepoint 2010 Error : “The type or namespace name ‘DirectoryServices’ does not exist in the namespace ‘System'”

Ekim 29th, 2010

Sharepoint 2010 da başlıktaki gibi bir hata alıyorsanız ki tam metni aşağıdadır. Bunun çözümü şu şekildedir :

Hata Metni : “The type or namespace name ‘DirectoryServices’ does not exist in the namespace ‘System’ (are you missing an assembly reference)”

Çözüm :

Web.config dosyasını açıp compilation tagını şu şekle getiriyoruz.

<compilation debug=”true”>
<assemblies>
<add assembly=”System.DirectoryServices, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B03F5F7F11D50A3A”/>
</assemblies>
</compilation>

Tags: , , , , ,
Posted in Sharepoint | 2 Comments »

Sharepoint Error : This page allows a limit of 200 controls, and that limit has been exceeded

Ekim 26th, 2010

Kendime ve sizlere not ;

Sharepoint sayfanızda başlıkta yazan hatayı alıyorsanız yapmanız gerekenler :

 1. c:\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80 dizinine gidin,
 2. Web.config dosyanızı açın,
 3. Aşağıdaki satırı bulun,
  <SafeMode MaxControls=”200″ CallStack=”false” DirectFileDependencies=”10″ TotalFileDependencies=”50″ AllowPageLevelTrace=”false”>
  <PageParserPaths />
  </SafeMode>
 4. Buradan MaxControls=”200″ ayarındaki 200 rakamını artırın.
 5. Kaydedip dosyayı kapatın, bu sorununuzu çözecektir.

Gelen Aramalar:

 • sharepoint
 • sharepoint 2013 turkish language pack
 • this page allows a limit of 200 controls sharepoint 2013

Tags: , , , ,
Posted in Bilgisayar, Sharepoint | No Comments »

Biztalk Server 2010 Setup Error

Ekim 4th, 2010

Hata :

The following platform components failed to install and will need to be manually installed before setup can proceed: Enterprise Single Sign-On Server: Unspecified error.

Check the log for details

Log File Açıklaması :

[14:41:34 Info] Marking Stage: Install/Installing components as Completed in TaskInfo XML

[14:41:34 Info] Showing MessageBox with text: The following platform components failed to install and will need to be manually installed before setup can proceed: Microsoft Visual C++ Redistributable: CreateProcess(D:\BizTalk Server\Platform\SSO64\Platform\VCRedist\x64\vcredist.exe “D:\BizTalk Server\Platform\SSO64\Platform\VCRedist\x64\vcredist.exe” /Q) failed. Description: %1 is not a valid Win32 application.

Biztalk Server\Platform\SSO64\ SSO64.msi i çalıştırınca

Biztalk Server\Platform\SSO64\Platform\VCRedist\x64\ deki vcredist.exe yi çalıştırınca


Hatası alınıyor. Demekki microsoftun Biztalk Server 2010 cd si içine koyduğu vcredist.exe düzgün çalışmamakta. Hemen aşağıdaki linklerden vcredist.exe nin 2005, 2008, sp1 ve 32/64 bitlerinin hepsini manuel indirip kurmayı deniyelim.

 1. http://www.microsoft.com/downloads/en/confirmation.aspx?FamilyId=32BC1BEE-A3F9-4C13-9C99-220B62A191EE&displaylang=en
 2. http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=90548130-4468-4BBC-9673-D6ACABD5D13B
 3. http://www.microsoft.com/downloads/en/confirmation.aspx?FamilyID=BD2A6171-E2D6-4230-B809-9A8D7548C1B6
 4. http://www.microsoft.com/downloads/en/confirmation.aspx?FamilyID=BA9257CA-337F-4B40-8C14-157CFDFFEE4E
 5. http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=200B2FD9-AE1A-4A14-984D-389C36F85647

Yine bir düzelme olmadı 🙁

Bunun üzerine internetten tekrar isoyu indirdim. DVD yi serverdan çıkardım. İso yu açıp, buradaki setup üzerinden kurmayı denedim. Buradan deneyince kurulum başarılı bir şekilde tamamlandı.

Kendime not : bu kadar çok uğraşacağına kurulum dosyasını tekrar indir 🙂

Tags: , , , , , , , ,
Posted in Bilgisayar, BizTalk | 3 Comments »

Biztalk Error : “Cannot locate document specification because multiple schemas matched the message type” ve Çözümü

Haziran 2nd, 2010

Biztalk Server schemaları root node name + namespace mantığıyla ayırt eder. Eğer İlk node un ismi ve namespace in birleşimi aynı olan birden fazla şemanız mevcutsa bu hatayı alırsınız. Yani Biztalk bu yapıya sahip bir mesaj aldığında hangi şemayı kullanacağını bilemez/karar veremez.

üç tane çözümü mevcuttur (benim bildiğim :))

 1. Aynı yapıya sahip iki şema zaten olmamalıysa, yani yanlışlıkla olmuşsa, gereksiz şemayı silip yeniden deploy edersiniz.
 2. Yanlışlık yoksa ve şemanın ikisini de kullanmanız gerekli ise;
  1. Source mesajın şemasını değiştirebiliyorsanız, yani xml dosyasını üreten programda değişiklik yapabilirseniz, programdan xmlns yi veya root node un ismini değiştirmeniz yeterli olacaktır.c# ile XMLDocument içindeki namespace i (xmlns) aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz;

   XmlDocument xmlDocument = new XmlDocument();
   xmlDocument.Load(“dosyaadi veya var olan XmlDocument kullanılabilir”);
   XmlAttribute attributeNode = xmlDocument.CreateAttribute(“xmlns”, “”, “http://blablabla”);
   xmlDocument.DocumentElement.SetAttributeNode(attri buteNode);

  2. Yukarıdaki çözüm işinize yaramazsa ki kaynak üreten program elinizde değil ise yaramaz. O zaman Biztalk tarafında aşağıdaki özelliklere sahip bir Pipeline üretiyoruz. Daha sonra Receive Location’ınımız pipelinını, yeni yaptığımız pipeline ile değiştiriyoruz. Böylece Biztalk Server, yaratılan pipeline sayesinde hangi schemanın kullanılacağına karar verebilir.Yeni yaptığımız pipeline a bir adet XML Disassembler eklenir.XML Disassembler ın Allow unrecognized messages özelliği true yapılır. Document schemas dan kullanılmak istenilen schema seçilir.

  3. Daha sonra proje deploy edilir ve kullanılacak olan receive locationdan Receive Pipeline olarak yeni yarattığımız pipeline seçilir.

   Test ettiğinizde problemin çözülmüş olduğunu görürsünüz.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in BizTalk | No Comments »

MSN Hataları ve Açıklamları

Ocak 17th, 2010
 • Hata 80048820 veya genişletilmiş hata 80048416: Windows Live Messenger oturumu açamıyorsunuz

Windows Live Messenger’da oturum açmaya çalıştığınızda, Messenger hizmetinin oturumunuzu açamadığını belirten ve daha sonra yeniden denemenizi isteyen bir ileti alırsınız. Windows Internet Explorer’ın SSL ayarları yanlış olduğunda bu sorun oluşabilir.

Bu sorunu çözmek için aşağıdakileri deneyin:

Internet Explorer’da, Sunucu sertifikalarının geçerliliğini denetle onay kutusunu temizleyin.

Yanlış e-posta adresi girdiğinizden oturum açamayabilirsiniz.

Kimlik bilgilerinizi yeniden girin ve Windows Live Messenger oturumu açmayı yeniden deneyin.

Windows Live Messenger oturumu açmaya çalıştığınızda, Messenger hizmetinin Microsoft .NET Messenger Hizmeti oturumunuzu açamadığını belirten bir hata iletisi alırsınız. Bu sorun aşağıdaki koşullardan biri doğru olduğunda oluşabilir:

 • .NET Messenger Hizmeti hizmeti hizmet veya bakım sorunları yaşamaktadır.
 • Bir güvenlik duvarı Messenger programının Internet’e bağlanmasını engellemektedir.
 • Proxy ayarları yanlıştır.
 • Bir yönlendirici Messenger programının Internet’e erişmesini engellemektedir.
Bu sorunu gidermek için aşağıdakileri deneyin:
 1. Windows Internet Explorer programının Çevrimdışı Çalış olarak ayarlanmadığını doğrulayın.
 2. .NET Messenger Hizmeti hizmetinin çalıştığını doğrulayın.
 3. Güvenlik duvarınızın Messenger programının geçişine izin verecek şekilde yapılandırıldığını doğrulayın.
 4. Messenger hizmetine doğrudan bağlantı kurmak için Messenger programında proxy ayarlarını temizleyin.
 5. Yönlendirici kullanıyorsanız, Internet’e doğrudan bağlanmak üzere yönlendiricinin bağlantısını kesin (yönlendiriciyi atlayın) ve sonra yeniden Messenger oturumu açmayı deneyin.
 • Hata 80072ee2 veya 80072efd: Windows Live Messenger oturumu açamıyorsunuz Güvenlik duvarınızdaki (Bilgisayarı yetkisiz dış erişimden korumaya yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir güvenlik özelliği. Donanım, yazılım veya her ikisi de olabilir.) veya proxy ayarlarınızdaki sorunlar nedeniyle oturum açamayabilirsiniz. Başka bir web sitesini ziyaret ederek Internet’e bağlı olduğunuzu doğrulayın. Bağlıysanız, güvenlik duvarı ayarlarınızı denetleyin ve proxy ayarlarınızı belirleyin:
 • Hata 80048820: Windows Live Messenger oturumu açamıyorsunuzInternet bağlantınız, güvenlik duvarı (Bilgisayarı yetkisiz dış erişimden korumaya yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir güvenlik özelliği. Donanım, yazılım veya her ikisi de olabilir.) , tarih ve saat ayarları, proxy ayarları, güvenlik ayarları veya SSL güvenliği ile ilgili bir sorun nedeniyle oturum açamayabilirsiniz. Ayrıca, sunucu geçici olarak kullanılamıyor olabilir. Sorunu gidermek için, aşağıdaki adımları verilen sırayla deneyin:
 • Hata 81000301: Windows Live Messenger oturumu açamıyorsunuzProxy ayarlarınızdaki veya DNS (Etki alanı adı sunucusu.) önbelleğinizdeki sorunlar nedeniyle oturum açamayabilirsiniz.Sorunu gidermek için:
 1. Windows XP sistemlerde, Başlat‘ı tıklatın, Çalıştır‘ı tıklatın, cmd yazın ve ENTER tuşuna basın.? veya ?Windows Vista sistemlerde, Başlat‘ı tıklatın, Aramaya Başla kutusunu tıklatın ve sonra komut istemi yazın. Programlar altında, Komut İstemi‘ni sağ tıklatın ve sonra Yönetici olarak çalıştır‘ı tıklatın.
 2. Komut isteminde ipconfig /flushdns yazın ve ENTER tuşuna basın.
 • Hata 81000303: Windows Live Messenger oturumu açamıyorsunuz

Geçersiz bir Windows Live ID ile oturum açmaya çalıştığınızda bu hata iletisi oluşabilir.

Birkaç dakika bekleyin ve yeniden oturum açmayı deneyin. Aynı hata iletisini yeniden alırsanız, e-posta adresinizi ve parolanızı sıfırlamanız gerekebilir.

 • Hata 81000306: Windows Live Messenger oturumu açamıyorsunuzProxy ayarlarınızdaki, DNS önbelleğindeki veya güvenlik duvarındaki (Bilgisayarı yetkisiz dış erişimden korumaya yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir güvenlik özelliği. Donanım, yazılım veya her ikisi de olabilir.) sorunlar gibi birkaç sorundan biri nedeniyle oturum açamıyor olabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izlemeden önce, başka bir web sitesini ziyaret ederek Internet’e bağlı olduğunuzu doğrulayın.
 1. Görev çubuğunda Başlat‘ı ve sonra da Çalıştır‘ı tıklatın.
 2. cmd yazın ve ENTER tuşuna basın.
 3. Komut isteminde ipconfig /flushdns yazın ve ENTER tuşuna basın.
 • Hata 81000344: Windows Live Messenger oturumu açamıyorsunuz

Proxy ayarlarınızın temizlenmesi gerektiğinden Windows Live Messenger oturumu açamayabilirsiniz.

Proxy ayarlarınızı temizlemek için:

 1. Araçlar menüsünde Seçenekler‘i tıklatın.
 2. Bağlantı‘nın altında Gelişmiş Ayarlar‘ı tıklatın.
 3. HTTP, Kullanıcı adı ve Parola kutularındaki metinleri silin.
 4. Tamam‘ı ve tekrar Tamam‘ı tıklatın.
 5. Birkaç dakika bekleyin ve yeniden oturum açmayı deneyin.
 • Hata 81000362 veya 80048869: Windows Live Messenger oturumu açamıyorsunuz

Bilgisayarınızı çevrimdışı çalışacak şekilde ayarladığınızdan oturum açamayabilirsiniz.

Bilgisayarınızın çevrimiçi çalışmasını sağlamak için:

 1. Görev çubuğunun bildirim alanında, Messenger simgesini Messenger ve sonra Çıkış‘ı tıklatın.
 2. Internet Explorer programını başlatın.
 3. Dosya menüsünü tıklatın ve sonra Çevrimdışı Çalış seçeneğinin işaretlenmemiş olduğundan emin olun.
 4. Birkaç dakika bekleyin ve yeniden oturum açmayı deneyin.
 • Hata 80072f0d: Windows Live Messenger oturumu açamıyorsunuz

Güvenli Yuva Katmanı (SSL) önbelleğinizdeki veya DLL dosyalarınızdaki sorun nedeniyle oturum açamıyorsunuz.

Bu sorunları gidermek için:
 1. Görev çubuğunun bildirim alanında, Messenger simgesini Messenger ve sonra Çıkış‘ı tıklatın.
 2. Güvenli Yuva Katmanı (SSL) önbelleğinizi temizleyin.
  1. Araçlar menüsünde, Internet Seçenekleri‘ni tıklatın.
  2. İçerik sekmesini tıklatın.
  3. Sertifikalar altında SSL Durumunu Temizle‘yi tıklatın.
  4. Ayarları kaydetmek Tamam‘ı tıklatın.
 3. Şifreleme Hizmetleri ile ilişkilendirilmiş DLL dosyalarını yeniden kaydettirin.
  1. Windows XP sistemlerde, Başlat‘ı tıklatın, Çalıştır‘ı tıklatın, cmd yazın ve ENTER tuşuna basın.? veya ?Windows Vista sistemlerde, Başlat‘ı tıklatın, Aramaya Başla kutusunu tıklatın ve sonra komut istemi yazın. Programlar altında, Komut İstemi‘ni sağ tıklatın ve sonra Yönetici olarak çalıştır‘ı tıklatın.
  2. Aşağıdaki komutları yazın ve her komuttan sonra ENTER tuşuna basın.
   • regsvr32 softpub.dll
   • regsvr32 wintrust.dll
   • regsvr32 initpki.dll
  3. Her onay aldığınızda Tamam‘ı tıklatın.
  4. Üçüncü onaydan sonra Messenger uygulamasınız yeniden başlatın ve oturum açmayı yeniden deneyin.
 4. DNS çözümleyici önbelleğini temizleyin.
  1. Windows XP sistemlerde, Başlat‘ı tıklatın, Çalıştır‘ı tıklatın, cmd yazın ve ENTER tuşuna basın.? veya ?Windows Vista sistemlerde, Başlat‘ı tıklatın, Aramaya Başla kutusunu tıklatın ve sonra komut istemi yazın. Programlar altında, Komut İstemi‘ni sağ tıklatın ve sonra Yönetici olarak çalıştır‘ı tıklatın.
  2. Komut isteminde ipconfig /flushdns yazın ve ENTER tuşuna basın.
 5. Birkaç dakika bekleyin ve yeniden oturum açmayı deneyin.
  1. Araçlar menüsünde, Internet Seçenekleri‘ni tıklatın.
  2. İçerik sekmesini tıklatın.
  3. Sertifikalar altında SSL Durumunu Temizle‘yi tıklatın.
  4. Ayarları kaydetmek Tamam‘ı tıklatın.
  5. Gelişmiş sekmesinde, ardından Güvenlik bölümünde Sunucu sertifikalarının geçerliliğini denetle onay kutusunun seçili olmadığından emin olun. SSL 2.0 Kullan ve SSL 3.0 Kullan onay kutularının seçili olduğundan emin olun.
  • Hata 81000314: Kişi listeniz kullanılamıyor
  • Hata 81000378: Kişi listeniz kullanılamıyorWindows Live Messenger oturumu açmaya çalıştığınızda, kişi listenizin kullanılamadığını belirten bir hata iletisi alabilirsiniz. Kişi listenizin barındırıldığı sunuculara bağlanamadığınızda bu sorun oluşabilir

  • Hata 81000370: Windows Live Messenger oturumu açamıyorsunuz
 6. Windows Live Messenger oturumu açmaya çalıştığınızda, kişi listenizin kullanılamadığını belirten 81000314 hata iletisini alabilirsiniz. Windows Live Messenger hizmeti teknik sorunlar yaşıyorsa bu sorun oluşabilir.

  Bu hatayı alırsanız, oturumu kapatın ve daha sonra yeniden oturum açmayı deneyin.

  Güvenli Yuva Katmanı (SSL) durumunuzdaki veya DNS (Etki alanı adı sunucusu.) önbelleğindeki sorun nedeniyle oturum açamıyorsunuz.

  Bu sorunları gidermek için:

  1. Görev çubuğunun bildirim alanında, Messenger simgesini Messenger ve sonra Çıkış‘ı tıklatın.
  2. Güvenli Yuva Katmanı (SSL) durumunuzdaki sorunları giderin
 7. DNS çözümleyici önbelleğini temizleyin.
  1. Windows XP sistemlerde, Başlat‘ı tıklatın, Çalıştır‘ı tıklatın, cmd yazın ve ENTER tuşuna basın.? veya ?Windows Vista sistemlerde, Başlat‘ı tıklatın, Aramaya Başla kutusunu tıklatın ve sonra komut istemi yazın. Programlar altında, Komut İstemi‘ni sağ tıklatın ve sonra Yönetici olarak çalıştır‘ı tıklatın.
  2. Komut isteminde ipconfig /flushdns yazın ve ENTER tuşuna basın.
 8. Birkaç dakika bekleyin ve yeniden oturum açmayı deneyin.
 • Hata 80072ee6: Windows Live Messenger oturumu açamıyorsunuz

DLL dosyasındaki bir sorun nedeniyle oturum açamıyor olabilirsiniz.

Msxml3.dll dosyasını bilgisayarınızda yeniden kaydettirmek için:

 1. Windows XP sistemlerde, Başlat‘ı tıklatın, Çalıştır‘ı tıklatın, cmd yazın ve ENTER tuşuna basın.? veya ?Windows Vista sistemlerde, Başlat‘ı tıklatın, Aramaya Başla kutusunu tıklatın ve sonra komut istemi yazın. Programlar altında, Komut İstemi‘ni sağ tıklatın ve sonra Yönetici olarak çalıştır‘ı tıklatın.
 2. %windir%\system32\regsvr32 %windir%\system32\msxml3.dll yazın ve sonra ENTER tuşuna basın.
 3. Onayı aldığınızda, Tamam‘ı tıklatın ve sonra Komut İstemi’ni kapatın.
 4. Birkaç dakika bekleyin ve yeniden oturum açmayı deneyin.
 • Hata 80040111 veya 80040154: Windows Live Messenger oturumu açamıyorsunuz
DLL dosyanızdaki veya XML ayrıştırıcınızdaki bir sorun nedeniyle Windows Live Messenger oturumu açamayabilirsiniz. Sorunu gidermek için:
Bu sorunu çözmek için aşağıdakileri deneyin:
 1. Msxml3.dll dosyasının kaydını yeniden yapın, birkaç dakika bekleyin ve sonra yeniden Messenger oturumu açmayı deneyin.
  1. Windows XP sistemlerde, Başlat‘ı tıklatın, Çalıştır‘ı tıklatın, cmd yazın ve ENTER tuşuna basın.? veya ?Windows Vista sistemlerde, Başlat‘ı tıklatın, Aramaya Başla kutusunu tıklatın ve sonra komut istemi yazın. Programlar altında, Komut İstemi‘ni sağ tıklatın ve sonra Yönetici olarak çalıştır‘ı tıklatın.
  2. %windir%\system32\regsvr32 %windir%\system32\msxml3.dll yazın ve sonra ENTER tuşuna basın.
  3. exit yazın ve ENTER tuşuna basın.
 2. Hala Messenger oturumu açamıyorsanız, XML Ayrıştırıcısı’nı yeniden yükleyin, birkaç dakika bekleyin ve sonra yeniden Messenger oturumu açmayı deneyin.
  1. MicrosoftXML Ayrıştırıcı için karşıdan yükleme web sitesi adresini ziyaret edin.
  2. Msxml3.msi bölümünde altında, Yükle‘yi tıklatın ve dosyayı bilgisayarınıza kaydetmeyi seçin.
  3. Bilgisayarınızda Msxml3.msi dosyasını bulun ve sonra çift tıklatın.
  4. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
 3. Hala Messenger oturumu açamıyorsanız, Messenger programını yeniden başlatın ve sonra yeniden oturum açmayı deneyin.
 • Hata 80EE0088: Şu anda sunucuya ulaşılamadığından veya sunucu meşgul olduğundan bu işlem başarısız oldu Bu hata Windows Live Messenger sunucusu meşgulse veya kullanılamıyorsa oluşabilir.
 • Hata 80EF01F8: Sunucu zaman aşımına uğradı Bu hata Windows Live Messenger sunucusu kullanılamıyorsa oluşabilir.
 • Hata 80EE001C: HTTP proxy’sine SSL tüneli oluşturulamıyor Bu hata, ağ yapılandırmanızdaki sorunlar nedeniyle Windows Live Messenger programı Messenger sunucusuyla düzgün bir SSL bağlantısı kuramıyorsa oluşabilir.
 • Hata 80004005: Windows Live Messenger oturumu açılamıyor Bu hatayı alırsanız, önce Windows Live Messenger uygulamanızın 8.0.792 veya sonraki bir sürümünü kullandığınızı doğrulayın.
 • Hata 0xc0000005: Uygulama düzgün başlatılamadı
Windows Live Messenger uygulamasını ilk kez başlatırken bu hatayla karşılaşabilirsiniz. Bu hata, SonicStage Mastering Studio Audio yüklü olan Sony VAIO bilgisayarlarda oluşur.
Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri deneyin:
 1. Görev çubuğunda Başlat‘ı tıklatın ve ardından Sony VAIO güncelleştirme web sitesini açan seçeneği seçin.
 2. SonicStage Mastering Studio Audio uygulamasının geçerli sürümünü yüklemeyi ve kurmayı seçin.
 3. Yükleme ve kurma işlemlerini tamamlamak için Sony web sitesindeki yönergeleri izleyin.
 4. Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve Messenger uygulamasını başlatın.
Not

Sony VAIO güncelleştirmelerini yüklerken yardıma gerek duyarsanız, lütfen Sony VAIO Desteğine başvurun.

?Kaynak : http://help.live.com

Gelen Aramalar:

 • windows live mail bu iletiyi açmaya çalışırken bir sorun oluştu
 • bu iletiyi açmaya çalışırken bir sorun oluştu
 • messenger oturum zaman aşımına uğradı
 • bu iletiyi açmaya çalışırken sorun oluştu
 • oturumunuz zaman aşımına uğradı hotmail

Tags: , , , , , , ,
Posted in internet, Sistem | 1 Comment »

BizTalk SSO Error

Ekim 20th, 2009

For these errors;

The SSO service is starting.
Computer Name: NB-01BSM20
SQL Server Name: NB-01BSM20
SSO Database Name: SSODB
Not using SSL. See documentation for details on how to secure the SQL Server connection.

For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

Could not create SSOSQL. To fix the problem, reinstall SSO or try ‘regasm SSOSQL.dll’ from a Visual Studio command prompt.
Error Code: 0x80131700

For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

The SSO service failed to start.
Error Code: 0x80131700

For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

This error occurs after installation of Visual Studio 2010

To solve This :

1. Navigate Here with Visual Studio Commmand : “C:\Program Files\Common Files\Enterprise Single Sign-On”
2. Run : “regasm SSOSQL.dll”

Tags: , ,
Posted in BizTalk | No Comments »

PHPNuke Mail Onaylamayı Kaldırma

Ekim 13th, 2009

Şu linkteki arkadaş der ki:

This modification should allow your users to Instantly register and activate. It is experimental only right now. Let me know if it works or not.

Backup modules/Your_Account/index.php
Edit modules/Your_Account/index.php
Find the function finishNewUser()
Replace it with this one
That’s it!

Gaylen Fraley
raven@ravenphpscripts.com


function finishNewUser($username, $user_email, $user_password, $random_num, $gfx_check) {
global $stop, $EditedMessage, $adminmail, $sitename, $Default_Theme, $user_prefix, $db, $storyhome, $module_name, $nukeurl, $language;
include_once("header.php");
include("config.php");
userCheck($username, $user_email);
$user_regdate = date("M d, Y");
if (!isset($stop)) {
$datekey = date("F j");
$rcode = hexdec(md5($_SERVER[HTTP_USER_AGENT] . $sitekey . $random_num . $datekey));
$code = substr($rcode, 2, 6);
if (extension_loaded("gd") AND $code != $gfx_check AND ($gfx_chk == 3 OR $gfx_chk == 4 OR $gfx_chk == 6 OR $gfx_chk == 7)) {
Header("Location: modules.php?name=$module_name");
die();
}
mt_srand ((double)microtime()*1000000);
$maxran = 1000000;
$check_num = mt_rand(0, $maxran);
$check_num = md5($check_num);
$time = time();
$finishlink = "$nukeurl/modules.php?name=$module_name&op=activate&username=$username&check_num=$check_num";
$new_password = md5($user_password);
$username = check_html($username, nohtml);
$user_email = check_html($user_email, nohtml);
$result = $db->sql_query("INSERT INTO ".$user_prefix."_users_temp (user_id, username, user_email, user_password, user_regdate, check_num, time) VALUES (NULL, '$username', '$user_email', '$new_password', '$user_regdate', '$check_num', '$time')");
if(!$result) {
echo ""._ERROR."<br>";
} else {
////
$past = time()-86400;
$db->sql_query("DELETE FROM ".$user_prefix."_users_temp WHERE time < $past");
$sql = "SELECT * FROM ".$user_prefix."_users_temp WHERE username='$username' AND check_num='$check_num'";
$result = $db->sql_query($sql);
if ($db->sql_numrows($result) == 1) {
$row = $db->sql_fetchrow($result);
if ($check_num == $row[check_num]) {
$db->sql_query("INSERT INTO ".$user_prefix."_users (user_id, username, user_email, user_password, user_avatar, user_avatar_type, user_regdate, user_lang) VALUES (NULL, '$row[username]', '$row[user_email]', '$row[user_password]', 'gallery/blank.gif', 3, '$row[user_regdate]', '$language')");
$db->sql_query("DELETE FROM ".$user_prefix."_users_temp WHERE username='$username' AND check_num='$check_num'");
//       include_once("header.php");
title(""._ACTIVATIONYES."");
//       OpenTable();
echo "<center><b>$row[username]:</b> "._ACTMSG."</center>";
//       CloseTable();
//       include("footer.php");
//       die();
} else {
//       include("header.php");
title(""._ACTIVATIONERROR."");
//       OpenTable();
echo "<center>"._ACTERROR1."</center>";
//       CloseTable();
//       include("footer.php");
//       die();
}
} else {
//   include("header.php");
title(""._ACTIVATIONERROR."");
//   OpenTable();
echo "<center>"._ACTERROR2."</center>";
//   CloseTable();
//   include("footer.php");
die();
}

////
}
} else {
echo "$stop";
}
include("footer.php");
}

Tags: ,
Posted in Yazılım | No Comments »