Tag: MOSS 2007

Sharepoint Alert Problemi

Ocak 17th, 2011

Sharepoint MVP si olan bir arkadaş çok güzel bir makale yazmış, genel olarak tüm alert me sorunlarını bu check liste bakarak çözebilirsiniz. Ama bunların hepsini yaptıysanız ve hala sorununuz düzelmediyse, siz de benim yaşadıklarımı yaşamış olabilirsiniz. Bu arada ben de ki çözüm çok basitti tabii bu sorunu yakalamak biraz zor oldu.

Benim sorunum tam olarak, Bir listeye Alert Me ekleyince, aboneliğin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini anlatan mail geliyordu. Fakat liste veya döküman kütüphanesinde herhangi bir değişiklik olduğunda, bunu belirten instant mailler gelmiyordu. Aşağıdaki makalede yazıldığı üzere

select * from eventcache where EventData is not null
select * from eventlog where ListID = ‘xxx’
select * from EventCache
select * from eventcache order by EventTime DESC

Sorgularıyla alertin DB ye düştüğünü, Job çalışınca buradaki itemın silindiğini yani mailin gönderildiğini gördüm. Event Log lara da bir şey düşmüyordu. Sonra Sharepoint Loglara bakmak aklıma geldi. Orada da her alert me mailinin gönderilmesi sırasında “Alerts Job failed to initialize site collection for Subscriptionid:” hatasının alındığını gördüm. En altta bunun nasıl çözüldüğüne bahsettim.

MVP arkadaşımızın yazdığı makaleyi aşağıya koyuyorum. Orjinal linki ise şurda…

Question: How to Troubleshoot Alerts in WSS 3.0 / MOSS

Answer:

The most common issue in alert is the user will get the initial email, but will not get when changes are made to the list where he configured the alert. Check the following settings in order and ensure that it is correct.

1. Is it an upgrade from V2 to V3? If yes, check the upgrade section at the bottom of this page.

2. If this is a new install of V3 (WSS or MOSS), then do the following

a. Create a new web app and see if the alerts work there. If yes, you can move the content db of the non-working site to this one. If customer is not ready to do that, then try the following.

b. Open the command prompt and go to the 12\Bin folder. Run this command and see whether alerts are enabled for the web application.

Stsadm.exe-o getproperty -url http://problemsite -pn alerts-enabled

The expected output is <Property Exist=”Yes” Value=”yes” />. If you don’t get this, run the following command to change the value.

stsadm.exe -o setproperty -pn alerts-enabled -pv “true” -url http://problemsite

If the property is Yes and still the alerts are not sent, toggle the property from Yes to NO

and then from No to Yes. This may delete all the existing alerts and warn the customer

about this.

c. Check the property job-immediate-alerts schedule through command prompt. Run this command from the 12\bin folder. If we have issues with Scheduled alerts like daily or weekly, then check the property job-daily-alerts and job-weekly-alerts.

stsadm.exe -o getproperty -url http://ProblemSite -pn job-immediate-alerts

The expected output is

<Property Exist=”Yes” Value=”every 5 minutes between 0 and 59″/>. If you don’t get this, run the following command to change the value.

stsadm.exe -o setproperty -pn job-immediate-alerts -pv “every 5 minutes

between 0 and 59″ -url http://ProblemSite

d. Confirm the above step through the UI. Central adminàOperationsàTimer Job Definitions and ensure that a job named Immediate Alerts is present for the web application.

e. Configure the alert for a user in a list. Instead of typing the domain name\ user name, type the email address of the user and see if he gets initial email. Then make a change to the list and see whether he gets the mail related to the change.

f. If he gets the alert as expected, then create a new alert and this time select the user from the people picker or type the domain name\user name.

g. If the alert is not working after doing the above step, then check the ImmedSubscriptions / SchedSubscriptions table of the content db of the web application depending on the type of alert and see a new record is added and ensure that the email field for the user is populated correctly. If not, check whether the email address is present in the user’s profile through the SSP admin page.

h. The initial alert is not security trimmed. So irrespective of whether the user has privileges on the list or not, the initial alert will be sent. If the user is not getting alert for any changes, then check whether the user has Read permission on the list.

i. This also happen if there is some issue in their mail provider (third party email providers. In this case, capture the ULS log with all information events in the verbose mode and check for lines which says Alert has been sent.

j. Email enabled security groups can also be used for configuring alerts. If the changes are not notified to the members of the group, check whether the group is added to the list with minimum Read permission. Also some email providers block email groups if the number of members are more than certain number.

k. Open SQL Query Analyzer; connect to the content database of problematic site. Run the following query.

Select * from timerlock

This server is responsible for processing the timer service. You can follow this KB ?

http://support.microsoft.com/kb/934838 to sync the accounts and password across the

Farm

The internal working mechanism of how an alert should work in v3:

The EventCache table records the SQL level events as they occur and the EventData and ACL columns are not NULL for an alert event. There is an alerts timer job that runs periodically to process the records in the EventCache. After the alerts timer job runs, it nulls out the EventData and ACL columns. Then, it will log an event into the EventLog table. So check the following in SQL.

select * from eventcache where EventData is not null

This will output all of the subscriptions which have not been processed yet. We can see if there are some alerts which are not processed.

select * from eventlog where ListID = ‘xxx’

You can get the ListID from the EventCache table by running

Select * from EventCache and check the documents which correspond to the problematic list.

If you cannot find any record, perform the following tests:

Run filemon on the MOSS server which is responsible for the timer service and check if the Timer

service picks up the alert template during the whole process.

Upload a new document to the document library which is supposed to have the alerts. Begin running

the filemon and analyze the logs.

p. select * from eventcache order by EventTime DESC

Check if the latest log is the one corresponds to your uploaded document. Make sure the EventData and ACL columns are not NULL.

After 5 minutes or more minutes, check the EventCache table again to see if the EventData and ACL columns are NULLed.

If so, stop filemon after the EventData and ACL columns are NULLed . Review log.

Upgrade from V2 to V3

1. Check this KB – http://support.microsoft.com/kb/936759/en-us

2. If no alerts are getting triggered even for a new web app, then run the Psconfig Wizard without changing any options

The timer job displayed an older date because the upgrade job was hung

3. If the alert works on new web apps, then you can move the site collections from the upgraded web app to the newly created web app through stsadm ?o backup / restore or stsadm ?o export / import. This action will be useful only if you have fewer site collections and this is only a workaround.


Sorununuz çözülmedi mi o zaman google da “Alerts Job failed to initialize site collection for Subscriptionid:” hatasını aratın.

Şu link te ben çözümü buldum. Buna göre yukarıdaki hatada verilen URL’in Access Drive Mappings’te Default Zone olarak işaretlenmiş olması gerekmekteymiş.

WPJim adlı kullanıcının yaptığı tam açıklama şu şekilde:

Found the solution for my problem – another Forum had listed this as a solution (can’t recall which, been to so many):

Go to the Central Administration tool for the affected site, click on Operations –> Access Drive Mappings

Ensure that the URL listed for the Default Zone is the URL of your site, not the Windows Name of your Site’s server.  If it is not, edit it (Click on the linked URL name).

Hope this helps you.


Tags: , , , , , , , , , ,
Posted in Sharepoint | No Comments »

Automatic Refresh Uyarısı Nasıl Kaldırılır?

Ocak 31st, 2010

Elinizde bulunan bir excel i, Excel Service den yararlanarak Sharepointte göstermek istiyorsunuz; Fakat her sayfa açılışında aşağıdaki gibi hata mı alıyorsunuz?

xxxx workbook contains one or more queries that refresh external data.
A malicious user can design a query to access confidential information and distribute it to other users or perform other harmful actions.

If you trust the source of this workbook, click Yes to enable queries to external data in this workbook.
If you are not sure, click No so that changes are not applied to your workbook.

Bunu aşmak için yapmanız gereken;

 1. Central Administration dan ilgili SSP nin Admin Page ine gidin.
 2. Buradan Trusted File Locations.
 3. İlgili güvenilir locationı bulun ve tıklayın.
 4. Açılan konfigürasyon sayfasından External Data nın Warn On Refresh özelliğini disable edin;

Tags: , , , , , , , ,
Posted in Sharepoint, Yazılım | No Comments »

Sharepoint Listelerinin GUID’ni Bulmak

Ocak 8th, 2010

Bazen sharepoint listelerinin GUID lerine ihtiyaç duyarız,

Bunları bulmanın üç yolu mevcut, ikisi kolay, biri zor 🙂 hangisini isterseniz kullanabilirsiniz;

Birinci Yol;

 1. İlgili listenin settingslerine geliyoruz,
 2. Burada adres çubuğunda yazan
  http://moss/_layouts/listedit.aspx?List=%7B90D46FEF%2D30EE%2D4DB3%2DB027%2DCBE7EDA5DB09%7D
  benzeri adresten List değerinde yazan stringi alıyoruz
 3. %7B90D46FEF%2D30EE%2D4DB3%2DB027%2DCBE7EDA5DB09%7D
  bu stringin
  %7B = {
  %7D = }
  %2D = –
  değişikliklerini yapıyoruz ve
  {90D46FEF-30EE%2D4DB3-B027-CBE7EDA5DB09}
  şeklinde GUID imizi elde ediyoruz.

İkinci Yol;

 1. İlgili listenin settingslerine geliyoruz,
 2. Information Management Policy Settings e tıklıyoruz.
 3. Adres çubuğundan list değerini çevrime gerek duymadan kopyalayıp yapıştırabiliriz 🙂

Üçüncü Yol;

 1. İlgili listenin settingslerine Firefox kullanarak geliyoruz,
 2. Hiç bir ek işleme gerek kalmadan decode edilmiş şekilde list değerinden GUID imizi alabiliriz 🙂

Evet farkındayım en kolay yolu en sona yazdım…

Tags: , , , , , , , , ,
Posted in Sharepoint, Sistem, Yazılım | No Comments »

MOSS 2007 Kurulumu (Detaylı)

Kasım 15th, 2009

Microsoft Office Sharepoint Server 2007 Standalone Server üzerine kurulumu;

Çok temel olarak W2K3 R2 SP2, SQL Express 2005 ve MOSS 2007 SP2 ile kurulum gerçekleştirilecektir;

 1. İlk önce bize gerekli olan, Windows 2003 server R2 (32 Bit veya 64 Bit) SP 2,
 2. Daha sonra bu makinaya tüm updatelerin geçilmesi gerekiyor (kendi iyiliğiniz için :)),
 3. IIS kulumu gerekiyor (bir fikriniz yoksa internet üzerinde bol miktarda yazı bulabilirsiniz, Bir fikir olması açısından aşağıda bir resim bulabilirsiniz),
 4. 1.mosssetup_iis

 5. ASP.NeT kurulumu gerekiyor,
 6. 2.moss_2007_setup_aspnet

 7. IIS Manager ekranından, Isolation Mode‘ u ayarlamalıyız, (Başlat -> Çalıştır -> INETMGR),
 8. 3.moss_2007_inetmgr
  4.MOSS_2007_setup_inetmgr

 9. Microsoft .NeT Framework 3.5 Kurulumunu yapıyoruz. Link : http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110508 den indirebilirsiniz.
 10. 5.moss_2007_35_framework_setup

 11. Asp.Net 2.0 a izin vermeliyiz. Bunun için tekrar IIS Manager ekranına gelip (Başlat -> Çalıştır -> INETMGR) buradan ASP.NET v2.0.50727 i seçip Allow butonuna tıklamalıyız.
 12. 6.moss_2007_setup_asp.net_configuration

 13. Bundan sonra yapılacak iş ise MOSS 2007 yi kurmak ve Konfigüre etmektir. Fakat bu sırada isteğe bağlı olarak Office ve Visual Studio yu da kurabilirsiniz.
 14. 7.Moss_2007_Office
  8.MOSS_2007_VS_setup

 15. Sharepoint setupımızı çalıştırıyoruz, Next ve Yes lerle ilerleyip, Basic yükleme seçeneğini seçiyoruz. Bu işlem bize otomatik olarak gerekli yüklemeleri yapacaktır. SQL Express, Moss Kurulum Ayarları, vs.. bunların hepsi otomatik olarak kurulacaktır.
 16. 9.Moss_2007_Basic

 17. Kurulum tamamlandıktan sonra aşağıdaki gibi bir ekran karşınıza çıkacak, buradan Sharepoint Configuration ı çalıştıracağımızı belirtip, Configuration Tool’u çalıştırıyoruz.
 18. 10.MOSS_2007_Configuration

 19. Karşımıza gelen seçeneklerden de yine Next ve Yes olanları seçiyoruz. Daha sonra 10 adımlık bir Configuration Task işlemi başlayacaktır. Bu işlem de tamamlandıktan sonra sharepointimiz kurulmuş ve büyük bir kısmı konfigüre edilmiş olacaktır.
 20. 11.MOSS_2007_Conf

 21. Bu konfigüre sırasında biz de boş durmayalım ve eğer server üzerinde yazılım geliştirme yapacaksak, Windows SharePoint Services 3.0 Tools: Visual Studio 2008 Extensions, Version 1.2 eklentisini yükleyelim. Bu sayede Visual Studio içerisinde rahatlıkla web part vs.. yaratabileceğiz. Link : http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=7BF65B28-06E2-4E87-9BAD-086E32185E68&displaylang=en
 22. Amma da uzun sürdü dediğinizi duyarmış gibiyim 🙂 E hadi madem boş durmayın ve Sharepoint Designer ve InfoPath i yükleyin;
 23. 12.MOSS_2007_Sharepoint Designer

 24. Bu sırada göreceksiniz ki, yüklemeler tamamlanmış, konfigürasyonlar bitmiş ve herşey hazır 🙂 işte süreç bu kadar basit. Konfigürasyon bitince otomatik olan açılan internet explorer sayfasında anasayfanızın gelmiş olması lazımdı. Eğer gelmediyse;
  http://localhost veya http://server_ismi
  linkleriyle anasayfanıza bağlanmayı deneyebilirsiniz.
 25. 13_MOSS_2007_Finish

ve iyi bir haber, yoğun olmadığım bir zaman size söz, Advanced kurulumu da anlatacağım 🙂

P.S. Söylemeyi unuttum, herşeyi yaptıktan sonra Sharepoint SP2 yi de üzerine geçmeyi unutmayın lütfen…

Gelen Aramalar:

 • prior visual studio 2010 instances requiring update hatası
 • prior visual studio 2010 instances requiring update

Tags: , , , , , , , ,
Posted in Sharepoint, Sistem | 8 Comments »

 • Takip Edin

 • Destek Verin

  Destek vermek için tıklayın...

 • Etiket Bulutu

 • Kategoriler

 • Son Yazılar

 • Bağlantılar

 • Popüler Yazılar

 • Twitter